Zdybek, P. (2019). Krytyczne spojrzenie z perspektywy psychologa na granice poradnictwa filozoficznego w porównaniu do psychoterapii, pomocy psychologicznej i coachingu. Studia Philosophiae Christianae, 54(3), 61-83. https://doi.org/10.21697/2018.54.3.13