Femiak, T. (2019). O uobecnieniu duszy, Sokratesie psychagogu i sztuce uświadomionego mówienia. Studia Philosophiae Christianae, 54(3), 85-110. https://doi.org/10.21697/2018.54.3.14