Musioł, A. (2019). Prakseologia w coachingu jako interaktywnym procesie odkrywania zasobów i możliwości Coachee. Studia Philosophiae Christianae, 54(3), 149-162. https://doi.org/10.21697/2018.54.3.16