Sośnicka, J. (2019). Typy i funkcje refleksji w myśli tomistycznej. Studia Philosophiae Christianae, 54(4), 71-88. https://doi.org/10.21697/2018.54.4.04