Podrez, E. (2019). Piotr Stanisław Mazur, Zarys podstaw filozofii człowieka. Antropologiczne zastosowanie metody separacji, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, ss. 216 (rec.) . Studia Philosophiae Christianae, 54(4), 117-130. https://doi.org/10.21697/2018.54.4.31