Grzegorzyca, A. (2019). Eriugeny koncepcja stworzenia wszystkiego z niczego w człowieku. Studia Philosophiae Christianae, 55(1), 47-69. https://doi.org/10.21697/2019.55.1.03