Kobyliński, A. (2019). Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. Oblicza nihilizmu we współczesnej filozofii i kulturze, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 23 maja 2018 r. Studia Philosophiae Christianae, 55(1), 135-142. https://doi.org/10.21697/2019.55.1.41