Kobyliński, A. (2019). Sprawozdanie z XVIII sympozjum filozoficznego nt. Filozofia dla teologów, Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego, Lwów, 28 kwietnia 2018 r. Studia Philosophiae Christianae, 55(1), 143-149. https://doi.org/10.21697/2019.55.1.42