Buczkowska, J. (2016). Poznawcza geneza języka a informacyjna struktura znaczenia. Studia Philosophiae Christianae, 51(4), 75-96. https://doi.org/10.21697/spch.2015.51.4.02