Kazibut, R. (2016). Filozoficzna myśl Roberta Boyle’a a stanowisko chrześcijańskiego teizmu naturalistycznego. Studia Philosophiae Christianae, 51(4), 97-121. https://doi.org/10.21697/spch.2015.51.4.03