Łaciak, P. (2016). Pojęcie przesądu w filozofii krytycznej Kanta i fenomenologii Husserla. Studia Philosophiae Christianae, 51(4), 123-149. https://doi.org/10.21697/spch.2015.51.4.04