Waleszczyński, A. (2016). O doświadczeniu powinności i języku wartości moralnych Romana Ingardena. Studia Philosophiae Christianae, 51(4), 151-166. https://doi.org/10.21697/spch.2015.51.4.05