Kobyliński, A. (2016). Sprawozdanie z V ogólnopolskiego konwersatorium z cyklu Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce, Akademia Ignatianum, Kraków, 21 kwietnia 2015. Studia Philosophiae Christianae, 51(4), 167–176. https://doi.org/10.21697/spch.2015.51.4.06