Lechniak, M. (2019). Stosowanie logiki w filozofii. O dyskusji między Stanisławem Kamińskim i Janem F. Drewnowskim. Studia Philosophiae Christianae, 55(2), 65-85. https://doi.org/10.21697/spch.2019.55.2.03