Kaczmarek, J. (2019). O stosowaniu narzędzi i struktur formalnych w filozofii. Ontologia formalna. Ontologia topologiczna. Studia Philosophiae Christianae, 55(2), 103-124. https://doi.org/10.21697/spch.2019.55.2.05