Kobyliński, A. (2019). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej nt. The drama of freedom in the Slavonic world in the 20th century, Trnavská Univerzita v Trnave, Trnawa, 25 października 2018 r. Studia Philosophiae Christianae, 55(3), 137-145. https://doi.org/10.21697/spch.2019.55.3.41