Buczkowska, J. (2019). Pojęcie reprezentacji mentalnych a problem intencjonalności w ujęciu teleosemantyki. Studia Philosophiae Christianae, 55(4), 5-33. https://doi.org/10.21697/spch.2019.55.4.01