Grzegorzyca, A. (2019). Koncepcja przebóstwienia w systemie Jana Szkota Eriugeny. Studia Philosophiae Christianae, 55(4), 35-60. https://doi.org/10.21697/spch.2019.55.4.02