Piekarski, M. (2019). Podstawy fenomenologii poznania a problem języka. Uwagi do książki Witolda Płotki "Studia z fenomenologii poznania". Studia Philosophiae Christianae, 55(4), 137-149. https://doi.org/10.21697/spch.2019.55.4.06