Kobyliński, A. (2020). Czym jest sakralny wymiar natury? Filozoficzna interpretacja twórczości Friedricha Hölderlina w dziełach Romano Guardiniego. Studia Philosophiae Christianae, 56(1), 5-25. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.1.01