Luty, J. (2020). Jak możliwa jest adaptacyjna analiza sztuki? Niektóre problemy metodologiczne estetyki ewolucyjnej. Studia Philosophiae Christianae, 56(1), 55-78. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.1.03