Świeżyński, A. (2020). Marian Grabowski, Pierwociny stworzenia. Pomiędzy filozofią a fizyką, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2019 (rec.). Studia Philosophiae Christianae, 56(1), 135-142. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.1.31