Podrez, E. (2020). Piotr Stanisław Mazur, Metafizyka istnienia człowieka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2018 (rec.). Studia Philosophiae Christianae, 56(1), 143-156. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.1.32