Kobyliński, A. (2020). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej nt. "Przyrodoznawstwo – Filozofia – Teologia. Obszary i perspektywy dialogu", Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 15–16 października 2019 r. Studia Philosophiae Christianae, 56(1), 161-170. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.1.41