Nowak, M. (2020). Sprawozdanie z konferencji: "Człowiek i społeczeństwo wobec wyzwań technologii. Filozoficzno-kulturowe aspekty postępu technicznego", UKSW, 23.05.2019 r. Studia Philosophiae Christianae, 56(1), 179-192. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.1.43