Leśniak, P. (2020). Stawanie się osobą jako proces. Studia Philosophiae Christianae, 56(2), 7-37. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.2.01