Femiak, T. (2020). Narodziny terapii filozoficznej z ducha antyku. W kierunku stawania się osobą. Studia Philosophiae Christianae, 56(2), 109-126. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.2.04