Woźniewska-Działak, M. (2020). Patriotyzm w filozofii praktycznej Karola Libelta. Wokół rozprawy "O miłości ojczyzny". Studia Philosophiae Christianae, 56(2), 163-191. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.2.07