Buczkowska, J. (2020). Realizm naukowy wobec zmiany teorii w nauce. Studia Philosophiae Christianae, 56(3), 5-30. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.3.01