Bugajak, G. (2020). Uwagi metodologiczne na temat badań nad pochodzeniem człowieka. Studia Philosophiae Christianae, 56(4), 15–27. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.4.01