Latawiec, M., & Latawiec, A. (2020). Użyteczność koncepcji przypadku Grzegorza Bugajaka w naukach przyrodniczych. Studia Philosophiae Christianae, 56(4), 93-112. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.4.05