Kazibut, R. (2020). Filozofia przyrody w alchemii. Zarys związków. Studia Philosophiae Christianae, 56(4), 113–131. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.4.06