Mączka, J. (2020). Filozofia w kontekście nauki. Stare problemy w nowym wydaniu. Studia Philosophiae Christianae, 56(4), 133–152. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.4.07