Buczkowska, J. (2020). Realizm strukturalny a problem reprezentacji w nauce w kontekście sporu o realizm naukowy. Studia Philosophiae Christianae, 56(4), 153-178. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.4.08