Piętka, D. (2020). Dwie możliwe interpretacje paradoksu Zenona z Elei "Korzec prosa". Studia Philosophiae Christianae, 56(4), 203-224. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.4.10