Grzybowski, J. (2020). Znaczenie, recepcja i konsekwencje filozoficzne encykliki "Aeterni Patris" w kontekście pytania o filozofię chrześcijańską. Studia Philosophiae Christianae, 56(4), 225-255. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.4.11