Mikucki, K. (2020). Filozoficzne aspekty teorii duchowości ekologicznej papieża Franciszka w świetle filozofii tomistycznej. Studia Philosophiae Christianae, 56(4), 257–275. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.4.12