Świeżyński, A. (2020). Moralność jako erzac duchowości. Filozoficzne uwagi na temat współczesnej teologii. Studia Philosophiae Christianae, 56(4), 293–314. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.4.14