Krokos, J. (2020). Mówienie - rozmowa - dialog - dyskusja. Studia Philosophiae Christianae, 56(4), 315-340. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.4.15