Tomaszewska, W. (2020). O prawdzie w literaturze uwag kilka. Studia Philosophiae Christianae, 56(4), 341-357. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.4.16