Grzegorzyca, A. (2021). Koncepcja ludzkiej duszy i problem animacji w systemie filozoficznym Eriugeny. Studia Philosophiae Christianae, 57(1), 5-30. https://doi.org/10.21697/spch.2021.57.A.01