Łagosz, M. (2021). Argument „ze skończoności” jako wariant kosmologicznego uzasadniania istnienia Boga. Studia Philosophiae Christianae, 57(1), 47-72. https://doi.org/10.21697/spch.2021.57.A.03