Porwolik, M. (2021). Doktorat honoris causa J.M. BocheĊ„skiego. Raport z dokumentacji Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Studia Philosophiae Christianae, 57(1), 93-108. https://doi.org/10.21697/spch.2021.57.A.05