Duchliński, P. (2021). Dominika Dzwonkowska, Etyka cnót środowiskowych, Wydawnictwo Naukowe UKSW w Warszawie, Warszawa 2019, ss. 367 (rec.). Studia Philosophiae Christianae, 57(1), 127-139. https://doi.org/10.21697/spch.2021.57.R.01