Puczydłowski, M. (2021). Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz, Homo capax, capax hominis. Z problematyki antropologicznej w późnej twórczości Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, ss. 256 (rec.). Studia Philosophiae Christianae, 57(1), 141-146. https://doi.org/10.21697/spch.2021.57.R.02