Janowski, J. M. (2021). W poszukiwaniu tożsamości współczesnej filozofii przyrody. Studia Philosophiae Christianae, 57(2), 73–99. https://doi.org/10.21697/spch.2021.57.A.10