Świeżyński, A. (2021). Michał Jakub Wagner, „Interpretacje rozwoju biologii ewolucyjnej na przełomie XIX i XX wieku”, Liber Libri, Warszawa 2020, ss. 332 (rec.). Studia Philosophiae Christianae, 57(2), 169-182. https://doi.org/10.21697/spch.2021.57.R.03