GRZYBOWSKI, J. (rec.) Dawid Lipski, Jan Peckham i Tomasz z Akwinu. Spór o jedność formy substancjalnej w człowieku, seria: Opera philosophorum medii aevi (textus et studia), tom 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015. Studia Philosophiae Christianae, v. 52, n. 2, p. 155-159, 13 luty 2018.