KOZANECKA-DYMEK, A. M. (rec.) Michał Adamczyk. Wiedza – wiara – racjonalność. Jana Franciszka Drewnowskiego program logizującej modernizacji myśli filozoficzno – teologicznej, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2015. Studia Philosophiae Christianae, v. 52, n. 2, p. 160-169, 13 luty 2018.