KOBYLIŃSKI, A. Sprawozdanie z uroczystości otwarcia Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. Tadeusza ślipki SJ, połączonej z VI ogólnopolskim konwersatorium z cyklu "Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce", Akademia Ignatianum, Kraków, 13 maja 2016. Studia Philosophiae Christianae, v. 52, n. 2, p. 170-175, 13 luty 2018.